گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

خطر دیپورت در کمین دو فعال سیاسی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – اداره مهاجرت آلمان با درخواست پناهندگی مهدی فتاح نژاد و سعدی فتاح نژاد، دو برادر فعال سیاسی اهل سنندج که از سال ۲۰۱۵ در این کشور هستند، موافقت نکرده و برای ترک خاک این کشور مهلت یک ماه تعیین کرده است.

سعدی فتاح نژاد در سال ۲۰۰۷ توسط نیروهای امنیتی سنندج بازداشت شده و پس از آزادی به همراه برادرش به یکی از احزاب مخالف نظام پیوسته‌اند.

مهدی فتاح نژاد و سعدی فتاح نژاد

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار