گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

محرومیت یک شهروند بهایی از ادامه فعالیت در آتش نشانی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – روز ۴ مرداد ۹۹، کیارش معینی، ۱۹ ساله، شهروند بهایی، ساکن شیراز که از ۲ سال پیش در آتش نشانی فعالیت می‌کرد به دلیل اعتقاد به آیین بهاییت به دستور حراست سازمان آتش نشانی از کار اخراج شد.

لازم به ذکر است کیارش معینی، در تاریخ یک بهمن ۹۷ به صورت داوطلبانه در نیروی آتش نشانی مشغول فعالیت شده بود.

کیارش معینی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار