گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

کارزار شمارش معکوس برای آزادی زندانیان سیاسی؛حبیب پیرمحمدی

حبیب پیرمحمدی؛

زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی مشهد که در پیام اختصاصی از درون زندان به کارزار «شمارش معکوس برای آزادی زندانیان سیاسی» پیوسته است.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار