گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

کارزار شمارش معکوس برای آزادی زندانیان سیاسی؛حبیب پیرمحمدی

حبیب پیرمحمدی؛

زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی مشهد که در پیام اختصاصی از درون زندان به کارزار «شمارش معکوس برای آزادی زندانیان سیاسی» پیوسته است.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

سعید مدنی

سعید مدنی بازداشت شد

ریسمان – دوشنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ١۴٠١؛ سعید مدنی نویسنده، جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق، بازداشت شد. خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی