گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

جعفر حسن زاده زیر شکنجه اطلاعات سپاه دچار سکته مغزی شد

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – ۱۱ مرداد ۹۹، جعفر حسن زاده ساکن پیرانشهر که توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود زیر شکنجه دچار سکته مغزی شده و به بیمارستان امام خمینی منتقل گردید.

وی در حال حاضر به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش به بیمارستان عارفیان ارومیه منتقل شده است.

شکنجه

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار