گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

کارزار شمارش معکوس برای آزادی زندانیان سیاسی؛ کمال جعفری یزدی

استاد دانشگاه در رشته‌ی مدیریت استراتژیک، از امضا کنندگان بیانیه موسوم به گروه ۱۴ و فعال سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند