گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

کارزار شمارش معکوس برای آزادی زندانیان سیاسی؛ کمال جعفری یزدی

استاد دانشگاه در رشته‌ی مدیریت استراتژیک، از امضا کنندگان بیانیه موسوم به گروه ۱۴ و فعال سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار