گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

عملیات فریب سرداران سپاه و پشته هایی از کشته

بزرگترین شکست ایران در جنگ هشت ساله ایران و عراق، در عملیات کربلای ۴ و پر تلفات ترین عملیات یعنی کربلای ۵ و هزاران آرزویی که حتی پلاکهای شان هم به خانه باز نگشت.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار