گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

بهای سنگینِ یک اعتراض

جمهوری اسلامی به اصول خود نیز که در قانون اساسی به ملت تحمیل کرده پایبند نیست و با وجود اصل بیست هفتم که برگزاری نجمعات و راه پیمایی را آزاد دانسته، معترضین را با بیرحمی و شقاوت خاص خود سرکوب می کند. فرقی هم نمی کند که به چه اعتراض می کنند؛ به وضعیت فلاکت بار معیشت یا به جنایت شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین و نابودی جان ۱۷۶ انسان بی پناه.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار