گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

سکته مغزی جعفر حسن‌زادە زیر شکنجه سپاه

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران پیرانشهر یک شهروند بازداشت شدە را کە زیر شکنجە این نهاد امنیتی دچار سکتە مغزی شدە و وضعیت جسمانی وخیمی دارد را روز شنبه ۱۱ مرداد ۹۹ بە بیمارستان ”امام خمینی“ این شهر منتقل کردەاند.

بر اساس اخبار منتشره، جعفر حسن‌زادە ۴٩ سالە و اهل پیرانشهر روز شنبە بازداشت شدە است.

جعفر حسن زاده

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار