گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

اعتراف اجباری؛ اثبات مشروعیت یا فرو ریختن باورهای مردم

بیش از چهل سال نمایش رعب و وحشت توسط نظام اسلامی و خلق روایتی متفاوت از واقعیت برای کسب مشروعیتی که رو به زوال است.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار