گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

اعتراف اجباری؛ اثبات مشروعیت یا فرو ریختن باورهای مردم

بیش از چهل سال نمایش رعب و وحشت توسط نظام اسلامی و خلق روایتی متفاوت از واقعیت برای کسب مشروعیتی که رو به زوال است.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار