گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

۱۴ سال حبس برای دو شهروند ساکن پیرانشهر

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – ۱۴ مرداد ۹۹، نوید محمدی و خالد محمدی، دو شهروند ساکن پیرانشهر توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به اتهام «جاسوس برای دولت متخاصم» هریک را به ۷ سال حبس محکوم کرد.

روز شنبه ۱۳ اردیبهشت، نوید محمدی، خبرنگار صدا وسیما و پسر عمویش خالد محمدی توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی بعد از دوهفته به زندان نقده انتقال یافتند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار