گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

خبر اختصاصی؛ محدودیت های شدید برای محمدحسین سپهری و کمال جعفری یزدی در زندان

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – فاطمه سپهری، فعال سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه گروه ۱۴ روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۹۹ در پیامی ویدیویی از محدودیت‌های شدیدی سخن گفت که طی روزهای گذشته برای بردارش محمدحسین سپهری و کمال جعفری یزدی در زندان وکیل آباد مشهد به وجود آورده‌اند.

این دو فعال سیاسی در روزهای گذشته با ارسال پیامهای صوتی از درون زندان به کارزار «شمارش معکوس برای آزادی زندانیان سیاسی» پیوستند.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار