گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

خاطرات یک زندانی: فاطمه سپهری؛ بخش دوم

فاطمه سپهری، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به گروه ۱۴ از خاطرات روزهای حبس و بند می‌گوید

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار