گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

ارژنگ زرگوش ،زندانی سیاسی آزاد شد

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ یکشنبه ۱۹ مرداد ۹۹، ارژنگ زرگوش، خبرنگار ساکن کرمانشاه و زندانی سیاسی محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه که به مرخصی اعزام شده بود در پی تایید درخواست آزادی مشروط و تعلیق باقی مانده از ۶ ماه حبسش به صورت مشروط آزاد شد.

ارژنگ زرگوش در دی ماه ۹۶، به اتهام «تحریک مردم به اغتشاشات و مشارکت در آن، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی برای دولتهای متخاصم و عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب کرمانشاه به ۷ سال حبس محکوم شد

حکمی که با اعتراض وی در دادگاه تجدید نظر کرمانشاه به ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

ارژنگ زرگوش

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار