گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

تجمع اعتراضی کارگران شرکت هپکو

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ یکشنبه ۱۹ مرداد ۹۹، جمعی از کارگران شرکت هپکو اراک در اعتراض به خصوصی سازی و بی توجهی مسئولان به خواسته های کارگران و دوماه پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود بار دیگر در محوطه این شرکت دست به تجمع زدند .

شرکت هپکو در یک سال گذشته هیچ سفارش ساختی ندارد و حقوق کارگران با فروش اموال یا گرفتن وام پرداخت می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند