گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

اجرای حکم یک زندانی در زندان سنندج

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۹، حکم اعدام کیوان رضا قلی شهروند اهل سنندج به اتهام «قتل عمد» در زندان مرکزی سنندج به اجرا درآمد.

کیوان رضا قلی در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۴ به اتهام قتل یکی از دوستان خود بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده بود.

اعدام

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار