گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

از درون زندان؛ عبدالرسول مرتضوی

از نیروهای سابق بسیج بود و مدتی بعد به عنوان نیروی رسمی سپاه به استخدام این ارگان نظامی در آمد، اما در سال ۶۷ استعفا داد و از سپاه پاسداران خارج شد. آقای مرتضوی در ایام جنگ پای خود را از دست داده و جانباز ۴۰ درصد است. وی از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ است که از مرداد ۹۸ در بازداشت به سر می برد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار