گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

از درون زندان؛ عبدالرسول مرتضوی

از نیروهای سابق بسیج بود و مدتی بعد به عنوان نیروی رسمی سپاه به استخدام این ارگان نظامی در آمد، اما در سال ۶۷ استعفا داد و از سپاه پاسداران خارج شد. آقای مرتضوی در ایام جنگ پای خود را از دست داده و جانباز ۴۰ درصد است. وی از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ است که از مرداد ۹۸ در بازداشت به سر می برد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار