گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

خبر اختصاصی؛ عبدالرسول مرتضوی از درون زندان: «فقر و زندان، دو پیامد حاکمیت عوضی ها بر کشور ماست.»

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ عبدالرسول مرتضوی از امضاکنندگان نامه موسوم به بیانیه ۱۴ روز دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹ با ارسال پیامی از زندان اوین فقر هموطنان را حاصل حاکمیت جمهوری اسلامی خواند و گفت: «همان کسانی که هوسبازانه مناصب و موقعیت هایی را اشغال کرده اند که هیچ سنخیتی با دانش، فهم و مرام آنها ندارد و جالب آن که خود نیز صادقانه یا ریاکارانه اذعان می دارند که باید خون گریست به حال ملتی که فکر رهبری آنها بر کشور بزرگ و تاریخی را حتی به مخیله اش راه دهد.»

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار