گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

عکس یادگاری با مرگ

نگاه ابزاری به کودکان و سوء استفاده از آن ها برای تبلیغ اهداف سیاسی و نظامی، بخش جدا نشدنی جمهوری اسلامی است که از همان ماههای ابتدایی شکل گیری نظام، با بدنه ی حاکمیت در هم تنیده شده.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار