گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

خون بس یا فصیله

رسم و سنتی غیر انسانی که تمام احساس، رویا، آرزوی و ابعاد اجتماعی یک زن را نابود می کند، با این وجود مسئولین برخی استانهای کشور به دنبال ثبت این آیین غیر انسانی به عنوان میراث ماندگار فرهنگی هستند.

پخش ویدیو
در همین باره می توانید مصاحبه کامل با پگاه بنی هاشم پیرامون جنبه های حقوقی خون بس را مشاهده کنید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار