گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

بازگرداندن جعفر عظیم زاده به بند عمومی زندان رجایی شهر کرج

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – جعفر عظیم زاده، فعال حقوق کارگری روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۹۹ بعد از دو روز و با تشخیص پزشک زندان به بند عمومی بازگردانده شد

وی روز دوشنبه ۱۷ شهریور با اعلام مثبت بودن تست کرونا به سلول انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار