گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

بازگرداندن جعفر عظیم زاده به بند عمومی زندان رجایی شهر کرج

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – جعفر عظیم زاده، فعال حقوق کارگری روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۹۹ بعد از دو روز و با تشخیص پزشک زندان به بند عمومی بازگردانده شد

وی روز دوشنبه ۱۷ شهریور با اعلام مثبت بودن تست کرونا به سلول انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار