گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

هوتک؛ گودالی برای زندگی یا مرگ

هوتک ها، گودال های آبی هستند برای آب آشامیدنی احشام که جان انسانها را تهدید می کنند. آب شرب، این ابتدایی ترین عنصر حیات، برای مردم بخش شرقی و جنوب شرقی ایران، سیستان و بلوچستان و هرمزگان رویاست.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار