گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

زندان وکیل آباد مشهد

زندانی با شرایطی اسفناک تا جایی که زندانیان ترجیح میدن در سلول انفرادی و تنها باشند تا در بندهای عمومی. ازدحام جمعیت در این زندان به قدری زیاده که گروهی ناچارند کف سرویس های بهداشتی کارتن پهن کنن و شب را به صبح برسانند.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار