گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

تفاوت جنسیتی؛ وارونگی تاریخ در ایران

تاریخ ایران زمین بیش از چهار دهه، راه گذشته را در پیش گرفته و زنان در این وارونگی تاریخ بیشتر از همه آسیب دیده اند و حقوقشون به بهانه های مختلف نادیده گرفته شده است. 

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار