گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

تجمع اعتراضی مالباختگان سامانه نیما

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹، جمعی از مالباختگان سامانه نیما با تجمع در مقابل ساختمان بانک مرکزی خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی و ضرب و شتم معترضان همراه شد.

مالباخته های سامانه نیما

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار