گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

انتقال عزیز نصیری به زندان ارومیه

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹، عزیز نصیری زندانی محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه این شهر پس از اتمام بازجویی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

عزیز نصیری در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۹، توسط نیروهای امنیتی به اتهام «همکاری با احزاب مخالف نظام» بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شده بود.

زندان ارومیه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار