گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

آزادی رحیم رفعتی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ شنبه ۱۹ مهر ۹۹، رحیم رفعتی شهروند اهل اشنویه پس از اتمام بازجوئی با قرار وثیقه از بازداشتگاه نهاد امنیتی آزاد شد.

رحیم رفعتی در تاریخ ۱۵ تیر۹۹، به همراه چند نفر دیگر توسط نیروهای امنیتی این شهرستان با نیابت قضائی و در پی شکایت اداره اطلاعات ارومیه دستگیر و به بازداشتگاه نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شده بودند. این افراد در دوران بازجوئی حق دسترسی به وکیل و هرگونه ارتباط با خانواده را نداشتند.

رحیم رفعتی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار