گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

زخمی شدن یک کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی

پایگاه اطلاع رسانى ریسمان- شنبه ۱۹ مهر ۹۹، یک کولبر به نام اسعد نودشه ای در مناطق مرزی تته در اورامانات کردستان بر اثر شلیک نیروهای نظامی زخمی شده است این کولبر جهت معالجه پزشکی به مراکز درمانی منتقل و پس از بهبود وضعیت عمومی از بیمارستان ترخیص شده است.

کولبران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار