گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

اشرف نفریه برای تحمل حبس بازداشت شد

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹، اشرف نفریه فعال توئیتری ساکن شهرستان شهریار با دریافت ابلاغیه‌ایی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ ماهه خود به شعبه یک اجرای احکام دادسرای زندان اوین فراخوانده شده بود که بعد از مراجعه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

اشرف نفریه در تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۴اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بصورت موقت آزاد شده بود.

اشرف نفریه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند