گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

اشرف نفریه برای تحمل حبس بازداشت شد

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹، اشرف نفریه فعال توئیتری ساکن شهرستان شهریار با دریافت ابلاغیه‌ایی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ ماهه خود به شعبه یک اجرای احکام دادسرای زندان اوین فراخوانده شده بود که بعد از مراجعه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

اشرف نفریه در تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۴اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بصورت موقت آزاد شده بود.

اشرف نفریه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار