گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

رستم ابراهیمی با تودیع وثیقه آزاد شد

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹، رستم ابراهیمی ساکن شهرستان کامیاران پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان آزاد شد.

رستم ابراهیمی در اوایل مهر ۹۹، به اتهام |«همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات کامیاران منتقل شده بود.

رستم ابراهیمی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار