گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

‎بازداشت شهناز ثابت

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ شهناز ثابت شهروند بهایی صبح دوشنبه ۲۱ مهرماه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.اتهامات این فعال سیاسی عبارتند از «فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف».

وی پیشتر در خانه شخصی خود توسط ماموران امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

لازم‌به‌‌ ذکر است ماموران در هنگام بررسی منزل او تعدادی از لوازم شخصیش را ضبط کرده و با خود برده بودند.

شهناز ثابت

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته