گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

بازداشت کارگر شهرداری حمیدیه اهواز

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹، کاظم صرخی کارگر شاغل در واحد پاکبانی و بهداشت شهرداری حمیدیه اهواز در جریان برگزاری تجمع اعتراضی کارگران این شهرداری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد .

لازم به ذکر است کارگران شهرداری حمیدیه چندی پیش در اعتراض به پرداخت نشدن ۲۰ ماه حقوق معوقه خود تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند که نه تنها به درخواست آنها رسیدگی نشد که در پی شکایت مسئولان شهرداری چند تن از این کارگران بازداشت شدند.

 

کارگران شهرداری حمیدیه اهواز

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار