گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۹۹؛ به گفته ی محمد صالح نیکبخت وکیل شاپور احسانی‌راد، درخواست تجدید نظر در حکم این فعال کارگری از سوی دیوان عالی کشور مورد پذیرش واقع نشد.

دادگاه انقلاب تهران شاپور احسانی راد را به ۶ سال زندان و ۲ سال تبعید محکوم نموده که این حکم در دادگاه تجدید نظر هم عینا تایید شده است.

به گفته ی محمد صالح نیکبخت «رای صادر شده در دادگاه، در دیوان کشور بدون مطالعه‌ی پرونده و سوابق آن و صرفا براساس دادنامه‌های تحویل شده به دادگاه مورد تایید قرار گرفته »

شاهپور احسانی راد

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار