گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

انتقال سمانه نوروزمرادی، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی به زندان شهرهای دیگر با دروغ

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – بابک پاک نیا روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۹۹ در حساب توییتر خود گفت که یکی از موکلین اش از اوین با وی تماس گرفته و گفته است که امروز مسئولین زندان به سمانه نوروز مرادی، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی گفته اند پاک نیا آمده شما را ببیند و زمانی که آنها  به بیرون بند می‌آیند متوجه میشوند دروغ است اما هر یک را به شهری منتقل می‌کنند. 

وی در پیام دیگری در همین خصوص چنین نوشته است: «وی به او گفتم به همه خانم هایی که من وکیلشان هستم بگو پاک نیا تا سه هفته آتی به زندان نخواهد آمد؛ لطفا به بهانه من حاضر به خروج از بند نشوید! بگوید نمی خواهیم ملاقات کنیم!»

وی همچنین در این رشته توییت خبر داده است که حال جسمانی سمانه نوروز مرادی اصلا مساعد نیست. او نوشته است:«درحال انجام امور پزشکی قانونی بودیم که عدم تحمل حبس را بگیریم. به موکلین من حتی فرصت ندادند تا دارو ها و لباس های گرمشان را با خود ببرند.» 

صبح روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۹۹، سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی  به زندان رودسر و همچنین یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دو فعال مدنی مخالف حجاب اجباری به زندان  کچویی کرج منتقل شدند.

سمانه نوروزمردانی و منیره عربشاهی و یاسمن آریایی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار