گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

بیش از ۶۰۰ فعال ادبی، مدنی و سیاسی خواستار آزادی اعضای کانون نویسندگان شدند

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – سه شنبه ۲۹ مهرماه ۹۹، «کانون نویسندگان ایران در تبعید» و «انجمن قلم ایران در تبعید» با انتشار بیانیه ای مشترک که به امضای بیش از ۶۰۰ فعال ادبی، مدنی و سیاسی رسید، خواستار آزادی  بدون قید و شرط سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان(مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن شدند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: « بیایید بر باور خود در دفاع از این نویسندگان، یعنی بر باور خود در دفاع از آزادی اندیشه و بیان و قلم، و حرمت و کرامت انسانی پای بفشاریم و بر پیمان خود با نویسندگان زندانی استوارتر شویم. ما، امضاء کنندگان این بیانیه خواستار لغو سریع احکام صادر شده در رابطه با نویسندگان دربند و آزادی همۀ زندانیان سیاسی و عقیدتی، دگراندیشان و فعالان جنبش های صنفی و مدنی هستیم».

بنا بر کیفرخواست، مصداق اتهام‌ این سه عضو کانون نویسندگان ایران انتشار کتاب «پنجاه سال کانون نویسندگان ایران» است که در چهار جلد تدوین شده.

کانون نویسندگان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

سعید مدنی

سعید مدنی بازداشت شد

ریسمان – دوشنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ١۴٠١؛ سعید مدنی نویسنده، جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق، بازداشت شد. خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی