گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

بازداشت خبات مفاخری فعال محیط زیست

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ پنجشنبه ۶ شهریور ۹۹، خبات مفاخری، فعال محیط زیست، توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.