گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

انتقال رضا محمد حسینی به زندان رجایی شهر

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – جمعه ۱۴ شهریور ۹۹، رضا محمدحسین، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین بعد از ۳۵ روز از سلول انفرادی به اندرزگاه ۴ سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

رضا محمدحسینی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار