گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

احضار کامران ساختمانگر

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ سه‌شنبه ۸ مهر ۹۹، کامران ساختمانگر فعال کارگری ساکن شهرستان سقز با دریافت ابلاغیه‌ای از سوی شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای تحمل حبس ۵ ساله‌اش احضار شد.

این فعال کارگری در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام «عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام » به ۶ سال حبس محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر کردستان عینا تایید گردیده بود.

کامران ساختمانگر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته