گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

سرگردانی امید طوطیان خواننده اعتراضی در جزیره قبرس

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ امید طوطیان هنرمند و خواننده اعتراضی که در نیمه ماه سپتامبر در منطقه حائل در جزیره قبرس درخواست پناهندگی کرده بود اما اجازه ورود به این کشور را دریافت نکرده همچنان سرگردان است.

امید طوطیان طی روزهای گذشته در منطقه حائل گذرگاه مرزی جمهوری قبرس و منطقه قبرس شمالی گرفتار شده است.

امیر طوطیان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار