گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

علی آل اسحاق در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ چهارشنبه ۹ مهر ۹۹ ، علی آل اسحاق فعال کارگری محبوس در زندان اوین توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه محاکمه شد.

علی آل اسحاق در آذر ۹۸ از سوی نیروهای امنیتی جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان رجائی شهر کرج و سپس به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی در پی تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال به علت عدم توانائی مالی در تامین وثیقه در بازداشت بسر می برد.

علی آل‌اسحاق

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار