گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

فرهاد فهندژ به سلول انفرادی منتقل شد

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ پنجشنبه ۱۰ مهر ۹۹، فرهاد فهندژ شهروند بهائی محبوس در اندرزگاه ۴ فرعی سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج در پی مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش کوید ۱۹ به سلول انفرادی در بند امن این زندان منتقل شد.

فرهاد فهندژ در اردیبهشت سال ۹۰، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه به اتهام «اداره و تشکیل تشکیلات بهائی» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود که با ارجاع پرونده این شهروند بهائی به دادگاه تجدید نظر این حکم عینا تایید شد‌.

فرهاد فهندژ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار