گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

آزادی مشروط مهرداد موسوی خولنجانی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ چهارشنبه ۲۳ مهر ۹۹، مهرداد موسوی خولنجانی شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی اصفهان‌ به صورت مشروط آزاد شد.

این شهروند بهائی در تاریخ ۱۹ تیر امسال، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام برای تحمل حبس ۶ ماهه خود بازداشت و به زندان مرکزی اصفهان منتقل شده بود.

مهرداد موسوی خولنجانی ۲۱ خرداد، توسط شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان به مستشاری محمد محمدی کمال آبادی و ریاست قاضی جواد منصوری به اتهام «تبلیغ علیه نظام » به ۶ ماه حبس محکوم گردیده بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار