گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

اعزام بهنام شیخی به مرخصی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ چهارشنبه ۲۳ مهر ۹۹، بهنام شیخی سامانلو فعال مدنی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

بهنام شیخی سامانلو پیشتر در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۹ ، به مرخصی یک هفته‌ای اعزام و بعد تر این مرخصی برای مدت ۳ هفته دیگر تمدید شده بود

بهنام شیخی از ۳۱ تیر ۹۹، برای گذراندن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار