کدام آبان؟

رژیمی که تلاش دارد هر بحرانی را با بحرانی تازه به پایان برساند با اعتراضات سراسری مواجه شد که برای رهایی از سقوط، صدها انسان بیگناه را در آبان به خاک و خون کشید؛ کدام آبان؟ همان آبانی که تب و تابش حتی پس از گذشت یک سال زیر پوست شهر به خوبی حس می […]

صدای بی صدایان؛ بهمن جعفری

جوان ۲۸ ساله ای که صبح روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه برای رفتن به سر کار از خانه خارج شده و ۵ روز بعد در روز جمعه اول آذر ماه جنازه اش تحویل خانواده شد.

تولدهای خاموش آبان؛

نوجوانانی که نه مزدور بودند، نه یاغی و نه شورشی؛ اینان معترضانی بودند که تنها برای احقاق حقوق ساده‌ی شهروندی به خیابان‌ها آمده بودند. یک سال پس از کشتار بیرحمانه‌ی آبان سیاه ۹۸، به بهانه‌ی اجازه برگزاری مراسم سالگرد، خانواده‌های کشته شدگان را به سکوت در رسانه و صفحات مجازی تهدید می‌کنند.