آزادی موقت ایوب و یوسف خسرجی از زندان اهواز

ایوب و یوسف خسرجی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ یکشنبه ۷ دی‌ماه ۹۹؛ ایوب خسرجی و برادرش یوسف خسرجی، دو شهروند اهل اهواز با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شدند. این شهروندان پیشتر در خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به […]