اشد مجازات نوجوانان، جنایتی با طعم عدالت!

یادداشت های تحریریه

اجرای حکم اعدام صبح پنجشنبه محمدحسن رضایی که در زمان بازداشت به اتهام قتل عمد در سال ۱۳۸۶ تنها شانزده ساله بود، یک بار دیگر نام جمهوری‌اسلامی را به عنوان بزرگترین قاتل کودک مجرمان جهان بر سر زبان‌ها انداخت. بنا به آخرین گزارش سازمان عفوبین‌الملل  از مجموع ۶ اعدامی به دار آویخته شده‌ی جهان در […]