تبرئه میثم جولانی از اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف”

میثم جولانی

ٰپایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ شنبه ۱۳ دی‌ماه ۹۹؛ میثم جولانی، فعال مدنی آذری و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸، از سوی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست احمد موسی پور از اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف» تبرئه شد. شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل بر اساس […]