احضار سعدالله و رحیم ساسانی به دادگاه کیفری

سعدالله و رحیم ساسانی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ شنبه ۱۳ دی‌ماه ۹۹؛ سعدالله و رحیم ساسانی، دو فعال مدنی آذری با دریافت ابلاغیه‌های جداگانه به شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز احضار شدند. رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی که ۲۶ تیرماه، مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز بازداشت شدند پس از گذشت دو هفته با تودیع […]

ماه حبس و شلاق برای محمد ابراهیم جودت نوجه ده

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ جمعه ۱۸ مهر ۹۹، محمد ابراهیم جودت نوجه‌ده ساکن تبریز توسط شعبه ۳ دادگاه عمومی بخش خسروشاه تبریز به اتهامات «فعالیت تبلیغ علیه نظام، اجتماع و اغتشاش در انظار عمومی» به ۶ ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. محمد […]