مخالفانی که پیکر بیجان شان هم اجازه بازگشت به کشور نیافت

شهرام میرانی

نگاهی به حذف فیزیکی مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران حکومتی همزاد با ترور حذف فیزیکی مخالفان، خارج از مرزهای جغرافیایی ایران یکی از رویه‌های مرسومی است که جمهوری اسلامی در بیش از ۴ دهه گذشته برای ادامه‌ی حیات اش با بی‌رحمی هر چه تمام‌تر دنبال کرده است. عملیات تروریستی که عالی‌ترین مقامات جمهوری […]