اعزام «رها احمدی» به مرخصی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان- پنجشنبه ۱۷ مهر ۹۹، رها احمدی فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد. رها احمدی در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۹ نیز با تودیع قرار وثیقه تا آخر خرداد به مرخصی اعزام شده بود و ۳۱ خرداد، پس از اتمام دوران مرخصی به زندان قرچک […]