روز جهانی معلم

پنجم اکتبر برابر با ۱۴ مهر، روز جهانی معلم امسال در حالی با شعار«معلمان، پیشتازان بحران، تصویرسازان آینده» از راه رسید که تعداد قابل توجهی از معلمان ایرانی یا پشت میله‌های زندان روزگار می گذرانند یا منتظر صدور احکام دادگاه هستند. معلم‌هایی که چراغ راه جامعه به شمار می آیند و سفیر دانایی لقب گرفته اند.